Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn là:         

A.

56 Hz.

B.

64 Hz.

C.

54 Hz.

D.

48 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Hai điểm M, N nằm trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau: img1.

+ Với khoảng giá trị của f: img2, sử dụng Mode → 7 ta tìm được f = 56 Hz. 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...