Tại Đại hội nào của Đảng CSVN coi: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu"?

A.

Đại hội lần thứ V

B.

Đại hội lần thứ VI

C.

Đại hội lần thứ VII

D.

Đại hội lần thứ VIII

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đại hội lần thứ VII

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...