Tại Bến Tre,ngày 17-1-1960,cuộc Đồng khởi nổ ra ở ba xã điểm là

A.

Định Thủy,Bình Khánh,Phước Hiệp.

B.

Giồng Tôm,Thạnh Phú,Ba Tri.

C.

Vĩnh Thạnh,Bình Đinh,Bác Ái.

D.

Ba Tri,Châu Thành,Bình Đại.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...