Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

A.

Quyền tác giả.

B.

Quyền sở hữu công nghiệp.

C.

Quyền phát minh sáng chế.

D.

Quyền được phát triển.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...