Tác phẩm nào trong những tác phẩm sau đây đã đưa tiếng Việt đạt tới đỉnh cao ngôn ngữ nghệ thuật ?

A.

Truyền kì mạn lục

B.

Truyện Kiều

C.

Chuyện người con gái Nam Xương.

D.

Truyện Lục Vân Tiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...