Tác phẩm "Lão Hạc" được Nam Cao sáng tác theo thể loại nào?

A.

Tiểu thuyết

B.

Bút kí

C.

Truyện ngắn

D.

Hồi kí

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...