Tác nhân phá vỡ tính địa đới là

A.

độ cao của địa hình 

B.

sự phân bố không đều giữa lục địa và hải dương 

C.

sự hoạt động của các dòng biển 

D.

Cả 3 yếu tố trên 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...