Tác giả của hai câu thơ dưới đây:    "Tướng sĩ, quân hầu đều biết chữ
                                                        Chăn voi, thư lại cũng hay thơ" 

A.

Trần Nguyên Đán

B.

Trần Nhân Tông

C.

Trần Quang Khải

D.

Trần Sư Mạnh

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...