Tác dụng của lăng kính trong máy phân tích quang phổ là:

A.

Làm lệch các tia sáng đơn sắc về phía đáy.

B.

Tổng hợp ánh sáng trắng.

C.

Chuyển chùm sáng song song thành chùm sáng hội tụ.

D.

Làm tán sắc chùm sáng song song thành nhiều chùm tia đơn sắc song song.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Làm tán sắc chùm sáng song song thành nhiều chùm tia đơn sắc song song.

Tác dụng của lăng kính trong máy phân tích quang phổ là làm tán sắc chùm sáng song song thành nhiều chùm tia đơn sắc song song.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...