Tác dụng của cônsixin trong việc gây đột biến nhân tạo là:

A.

gây ra đột biến gen dạng thay nuclêotit.

B.

làm rối loạn phân li nhiễm sắc thể trong phân bào, làm xuất hiện dạng dị bội.

C.

 kìm hãm sự hình thoi vô sắc hoặc cắt đứt dây tơ vô sắc.

D.

ảnh hưởng lên ADN, ARN thông qua tác động lên phân tử nước trong tế bào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 kìm hãm sự hình thoi vô sắc hoặc cắt đứt dây tơ vô sắc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...