Tác động tiêu cực của yếu tố dân cư đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Ô-xtrây-li-a là

A.

thiếu lực lượng lao động ở những vùng thưa dân.

B.

thiếu trầm trọng lực lượng lao động có trình độ tay nghề.

C.

dân nhập cư lớn gây tình trạng thất nghiệp, tỉ lệ thất nghiệp cao.

D.

tỉ lệ tăng dân số cao, gây sức ép lên kinh tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

thiếu lực lượng lao động ở những vùng thưa dân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...