Tác động của các nhân tố sinh thái lên cơ thể sinh vật qua nhiều thế hệ đã hình thành:

A.

những đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi trường sống.

B.

những đặc điểm có lợi cho sinh vật.

C.

những đặc điểm bất lợi cho sinh vật.

D.

những đặc điểm có lợi cho con người để nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

những đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi trường sống.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...