Ta xét các mệnh đề:
1) Tam giác đều có 3 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng.
2) Hình vuông có 4 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng.
3) Ngũ giác đều có 5 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng.
4) Lục giác đều có 6 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng.
Trong các mệnh đề trên:

A.

Có 1 mệnh đề đúng.

B.

Có 2 mệnh đề đúng.

C.

Có 3 mệnh đề đúng.

D.

Cả 4 mệnh đề đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Đa giác đều n cạnh thì có n trục đốii xứng.
- Đa giác đều nếu số cạnh n chẵn thì có một tâm đối xứng, và nếu số cạnh n lẻ thì không có tâm đôi xứng.
Như thế trong 4 mệnh đề trên có hai mệnh đề 2 và 4 là đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...