Ta xếp có thứ tự 5 quyến sách Toán, 4 quyển sách Lí và 3 quyển sách Văn trên cùng một giá sách. Số cách xếp để các quyển sách cùng môn nằm cạnh nhau là:

A.

120000.

B.

110000.

C.

103680.

D.

Một số khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Về vị trí môn có 3! cách xếp.
Trong mỗi trường hợp trên ta lại có: 5! hoán vị 5 quyển Toán, 4! hoán vị 4 quyển Lí và 3! hoán vị 3 quyển Văn. Vậy số cách xếp là:
     3!(5! 4! 3!) = 103680.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...