Ta xếp có thứ tự 5 quyến sách Toán, 4 quyển sách Lí và 3 quyển sách Văn trên cùng một giá sách. Số cách xếp để các quyển sách cùng môn nằm cạnh nhau là:

A.

120000.

B.

110000.

C.

103680.

D.

Một số khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...