Ta mở chiến dịch quy mô lớn ở Tây Nguyên trận then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuật ngày

A.

4-3-1975

B.

10-3-1975

C.

11-3-1975

D.

12-3-1975

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

10-3-1975

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...