Ta hãy tưởng tượng dưới chân tháp Ép-phen đặt một nồi supde đựng nước tinh khiết đang sôi. Nồi được nối thông bằng một ống cách nhiệt với một áp kế đặt trên đỉnh tháp. Trong thời gian nước sôi áp kế chỉ đúng 1 atmôtphe. Vậy nhiệt độ sôi trong nồi chính xác bằng bao nhiêu?

A.

Bằng 1000C.

B.

Thấp hơn 1000C chút ít.

C.

Cao hơn 1000C chút ít.

D.

Nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn 1000C là phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường cao hay thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cao hơn 1000C chút ít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...