Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu địch trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

A.

Hơn 6000 địch.

B.

Hơn 8000 địch

C.

8000 địch.

D.

6000 địch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hơn 8000 địch

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...