Ta đã huy động bao nhiêu xe ô tô vận tải phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ?

A.

21000 xe ô tô vận tải.

B.

27000 xe ô tô vận tải.

C.

628 xe ô tô vận tải.

D.

11800 xe ô tô vận tải.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

628 xe ô tô vận tải.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...