Ta đã huy động bao nhiêu xe ô tô vận tải phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ?

A.

21000 xe ô tô vận tải.

B.

27000 xe ô tô vận tải.

C.

628 xe ô tô vận tải.

D.

11800 xe ô tô vận tải.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...