Ta đã huy động bao nhiêu quần cho chiến dịch Điện Biên Phủ?

A.

16200 quân.

B.

27000 quân

C.

55000 quân

D.

21000 quân.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...