Ta đã đánh cho Mĩ cút bằng thắng lợi nào

A.

Chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975)

B.

Hiệp định Pari 1973

C.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

D.

Trận Điện Biên Phủ trên không 1972

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...