Ta đã đánh cho Mĩ cút bằng thắng lợi nào

A.

Chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975)

B.

Hiệp định Pari 1973

C.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

D.

Trận Điện Biên Phủ trên không 1972

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hiệp định Pari 1973

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...