Ta có 2 kí hiệu Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Cả hai cùng thuộc về nguyên tố urani.
B. Hai nguyên tử khác nhau về số electron.
C. Mỗi nhân nguyên tử đều có 92 proton.
D. A, C đều đúng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...