Ta có 2 kí hiệu Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Cả hai cùng thuộc về nguyên tố urani.
B. Hai nguyên tử khác nhau về số electron.
C. Mỗi nhân nguyên tử đều có 92 proton.
D. A, C đều đúng.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...