Sự kiện ngày 17/6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn ái Quốc ở Liên Xô, đó là

A.

Người dự đại hội Nông dân quốc tế

B.

Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản

C.

Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ

D.

Người dự đại hội quốc tế VII của quốc tế cộng sản

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...