Sức sản xuất cao nhất của xã hội tập trung ở nhóm tuổi: 

A.

Dưới tuổi lao động 

B.

Trong tuổi lao động 

C.

Trên tuổi lao động

D.

Trong tuổi lao động và trên tuổi lao động 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong tuổi lao động 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...