Sục khí CO2 vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1% thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Cho Ca(OH)2 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Tổng khối lượng kết tủa thu được hai lần là 49,4 gam. Số mol khí CO2 là:

A.

0,2 mol.

B.

0,494 mol.

C.

0,3 mol.

D.

0,4 mol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,3 mol.

=  = 0,2 (mol).

Ba(OH)2 + CO2  BaCO3↓ + H2O

   a              a           a (mol)

Ba(OH)2 + 2CO2  Ba(HCO3)2

   b             2b               b (mol)

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2  BaCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O

     b                                   b             b (mol)

a = b = 0,1 (mol).

  = a + 2b = 0,3 (mol).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...