Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là:

A.

Na2Cr2O7, NaCl, H2O.

B.

NaClO3, Na2CrO4, H2O.

C.

Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O.

D.

Na2CrO4, NaCl, H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Na2CrO4, NaCl, H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...