Sục 4,48 lít SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol Ba(OH)2 thu được 200 ml dung dịch X. Nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng là:

A.

0,25M. 

B.

0,5M. 

C.

0,75M. 

D.

0,25M hoặc 0,5M. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,25M.

= = 0,2 (mol) 1 < < 2.

→ Phản ứng tạo ra 2 muối:

Ba(OH)2 + SO2  BaSO3 + H2O

     a           a (mol) 

Ba(OH)2 + 2SO2  Ba(HSO3)2

     b            2b (mol)

C = = 0,25M.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...