Suất điện động tự cảm trong ống dây có hệ số tự cảm 0,1 (H) khi có dòng điện thay đổi đi qua theo vận tốc 200 (A/s) thì bằng:

A.

E = 10 V.

B.

E = 20 V.

C.

E = 0,16 kV.

D.

E = 2 kV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

E = 20 V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...