Suất điện động trên ba cuộn dây của máy phát điện xoay chiều ba pha có biểu thức lần lượt là e1 = 220cos100πt (V); e2 =220cos(100πt – ) (V); e3 = 220cos(100πt + ) (V). Các cuộn dây được mắc theo kiểu hình sao. Điện áp hiệu dụng giữa hai dây Ud là:

A.

220 V.

B.

V.

C.

V.

D.

V.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...