Suất điện động của pin Vôn-ta được tạo thành do:

A.

Các electron dịch chuyển từ cực đồng tới cực kẽm qua dung dịch điện phân.

B.

Chỉ có các ion Zn2+ đi vào dung dịch điện phân.

C.

Chỉ có các ion H+ trong dung dịch điện phân thu lấy electron của cực đồng.

D.

Các ion dương Zn2+ đi vào dung dịch điện phân và các ion H+ trong dung dịch điện phân thu lấy electron của cực đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các ion dương Zn2+ đi vào dung dịch điện phân và các ion H+ trong dung dịch điện phân thu lấy electron của cực đồng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...