Suất điện động của pin Vôn-ta được tạo thành do:

A.

Các electron dịch chuyển từ cực đồng tới cực kẽm qua dung dịch điện phân.

B.

Chỉ có các ion Zn2+ đi vào dung dịch điện phân.

C.

Chỉ có các ion H+ trong dung dịch điện phân thu lấy electron của cực đồng.

D.

Các ion dương Zn2+ đi vào dung dịch điện phân và các ion H+ trong dung dịch điện phân thu lấy electron của cực đồng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...