Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

A.

tạo ra điện tích dương trong 1s.

B.

thực hiện công của nguồn điện trong 1s.

C.

thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương.

D.

thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương bên trong nguồn điện từ cực dương đến cực âm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...