Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho          

A.

Khả năng thực hiện công của nguồn điện.

B.

Khả năng tích điện cho hai cực của nó.

C.

Khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

D.

Khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...