Sự tăng trưởng GDP của nước ta trong thời gian qua có đặc điểm :

A.

Tăng trưởng không ổn định.

B.

Tăng trưởng rất ổn định.

C.

Tăng liên tục với tốc độ cao. 

D.

Tăng liên tục nhưng tốc độ chậm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...