Sự sống di cư từ dưới nước lên ở cạn vào:

A.

kỉ Cambri.

B.

kỉ Đêvôn.

C.

kỉ Than đá.

D.

kỉ Silua.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kỉ Silua.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...