Sự sống đầu tiên trên Trái đất được hình thành bằng con đường hoá học theo các bước:

A.

hình thành các đơn phân → đại phân tử → cơ chế nhân đôi → tế bào sơ khai.

B.

hình thành các đơn phân → cơ chế nhân đôi → tế bào sơ khai.

C.

hình thành các đơn phân → đại phân tử → cơ chế nhân đôi → giọt côaxecva.

D.

hình thành các đơn phân → đại phân tử hữu cơ → cơ chế nhân đôi → ADN và chuỗi pôlipeptit.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...