Sự sinh sản của các dạng sống, tạo ra các dạng giống chúng là nhờ:

A.

Xuất hiện màng.

B.

Xuất hiện Côaxecva.

C.

Xuất hiện cơ chế tự sao chép.

D.

Xuất hiện các enzim.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xuất hiện cơ chế tự sao chép.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...