Sự sinh sản của các dạng sống, tạo ra các dạng giống chúng là nhờ:

A.

Xuất hiện màng.

B.

Xuất hiện Côaxecva.

C.

Xuất hiện cơ chế tự sao chép.

D.

Xuất hiện các enzim.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...