Sự sinh sản của các dạng sống, tạo ra các dạng giống chúng là nhờ:

A.

Xuất hiện màng.

B.

Xuất hiện Côaxecva.

C.

Xuất hiện cơ chế tự sao chép.

D.

Xuất hiện các enzim.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...