Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản diễn ra trong thời gian:

A.

1952 – 1960.

B.

1945 – 1952.

C.

1960 – 1973.

D.

1973 – 1991.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...