Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng gì?

A.

Nhiều người đầu tư vào việc phát minh sáng chế.

B.

Sự bùng nổ thông tin.

C.

Chảy máu chất xám.

D.

Sự đầu tư vào khoa học cho lãi cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sự bùng nổ thông tin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...