Sự phát triển của thực vật có đặc điểm: Tảo ngự trị ở biển, bắt đầu phát sinh thực vật là đặc điểm của:

A.

Kỉ Giura, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Xilua, đại Cổ sinh.

C.

Kỉ Ôcđôvi, đại Cổ sinh.

D.

Kỉ Thứ ba, đại Tân sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kỉ Ôcđôvi, đại Cổ sinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...