Sự phát triển của thực vật có đặc điểm: Tảo ngự trị ở biển, bắt đầu phát sinh thực vật là đặc điểm của:

A.

Kỉ Giura, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Xilua, đại Cổ sinh.

C.

Kỉ Ôcđôvi, đại Cổ sinh.

D.

Kỉ Thứ ba, đại Tân sinh.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...