Sự phát triển của ngành đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

A.

hành khách

B.

sản phẩm nông nghiệp  

C.

nước

D.

dầu mỏ, khí đốt

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...