“Sự phát triển cá thể lặp lại một cách rút gọn sự phát triển của loài” là nội dung cơ bản của định luật:

A.

Phát triển sinh vật.

B.

Phát triển của loài.

C.

Phát sinh sinh vật.

D.

Phát sinh loài người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phát sinh sinh vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...