“Sự phát triển cá thể lặp lại một cách rút gọn sự phát triển của loài” là nội dung cơ bản của định luật:

A.

Phát triển sinh vật.

B.

Phát triển của loài.

C.

Phát sinh sinh vật.

D.

Phát sinh loài người.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...