Sự phát sinh và phát triển của sự sống bao gồm các giai đoạn chính:

A.

tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học.

B.

tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học.

C.

tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học.

D.

tiến hoá hoá học và tiến hoá sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...