Sự phát sáng của vật (hay con vật) nào dưới đây là hiện tượng quang - phát quang:

A.

Một miếng nhựa phát quang.

B.

Bóng đèn bút thử điện.

C.

Con đom đóm.

D.

Màn hình vô tuyến.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...