Sự phản ứng của cùng một kiểu gen thành những kiểu hình khác nhau trước sự thay đổi của môi trường được gọi là:

A.

Thích nghi môi trường.

B.

Thích nghi sinh thái.

C.

Thích nghi kiểu gen.

D.

Thích nghi thụ động.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...