Sự phản ứng của cùng một kiểu gen thành những kiểu hình khác nhau trước sự thay đổi của môi trường được gọi là:

A.

Thích nghi môi trường.

B.

Thích nghi sinh thái.

C.

Thích nghi kiểu gen.

D.

Thích nghi thụ động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thích nghi sinh thái.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...