Sự phân hoá theo độ cao của khí hậu tạo khả năng cho vùng có tập đoàn cây trồng phong phú từ nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới ở nước ta là

A.

Tây Bắc.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Bắc Trung Bộ.

D.

Đông Nam Bộ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...