Sự phân hoá theo độ cao của khí hậu tạo khả năng cho vùng có tập đoàn cây trồng phong phú từ nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới ở nước ta là

A.

Tây Bắc.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Bắc Trung Bộ.

D.

Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tây Bắc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...