Sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp chịu sự tác động của nhân tố nào sau đây?

A.

Nhân tố tự nhiên.

B.

Kinh tế - xã hội.

C.

Nhân tố kĩ thuật và lịch sử.

D.

Nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội hoặc nhân tố kĩ thuật và lịch sử.

 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...