Sự phân cực trong phân tử CO2 là:

A.

Phân cực âm về phía O

B.

Phân cực dương về phía C

C.

Không phân cực

D.

Cả A vàB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không phân cực

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...