Sự phân chia sinh vật trong tự nhiên thành hai giới: giới động vật và giới thực vật là của

A.

Cac Linê.

B.

Uytakơ.

C.

Hacken.

D.

Đacuyn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...