Sự phân bố sinh khối của các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là do:

A.

Thức ăn bậc trước lớn hơn bậc sau.

B.

Năng lượng bị hao hụt qua các bậc dinh dưỡng.

C.

Sinh vật không hấp thụ hết chất dinh dưỡng.

D.

Năng lượng bị hao hụt qua các bậc dinh dưỡng và sinh vật không hấp thụ hết chất dinh dưỡng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năng lượng bị hao hụt qua các bậc dinh dưỡng và sinh vật không hấp thụ hết chất dinh dưỡng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...