Sự phân bố các ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với

A.

các trung tâm công nghiệp 

B.

các ngành kinh tế mũi nhọn  

C.

sự phân bố dân cư

D.

các vùng kinh tế trọng điểm  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sự phân bố dân cư

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...